Academincs 2018-08-13T11:08:05+05:30

Samhita Siddhant

Dr K M Math
Designation-HOD & Professor
Department- Samhita Siddhant

Dr Suma Achari
Designation – Lecturer
Department – Samhita Siddhant

Vidwan Naveenshashtri Puranik
Designation – Lecturer
Department – Samhita Siddhant

Miss Kousar H Pinjar
Designation – Attendar
Department – Samhita Siddhant

Rachana Shareera

Dr S S Hittalamani
Designation-HOD & Professor
Department- Rachana Shareera

Dr Ramesh Kumbhar
Designation – Lecturer
Department – Rachana Shareera

Mr Ramchandra P
Designation – Lifter
Department – Rachana Shareera

Mrs Renuka Kalawad
Designation – Museum Keeper
Department – Rachana Shareera

Kriya Shareera

Dr M C Patil
Designation-Principal
Department- Kriya Shareera

Dr Chandragouda Patil
Designation – Lecturer
Department – Kriya Shareera

Mr Veerabhadrayya H
Designation – Lab Techanician
Department – Kriya Shareera

Rasashastra Evam B. K.

Dr Manjula D V
Designation- HOD & Reader
Department- Rasashastra Evam B. K.

Dr Suresh Kallappanvar
Designation – Lecturer
Department – Rasashastra Evam B. K.

Dr Vishalaxi Ganiger
Designation – Lecturer
Department – Rasashastra Evam B. K.

Miss Sruti Dodamani
Designation – Lecturer
Department – Rasashastra Evam B. K.

Mr Gangadhar Pujar
Designation – Lab Techanician
Department – Rasashastra Evam B. K.

Dravya Guna

Dr Raghvendra Bhat
Designation- Reader
Department- Dravya Guna

Dr Sneha Kulkarni
Designation – Lecturer
Department – Dravya Guna

Mr Digvijay Patil
Designation – Museum Keeper
Department – Dravya Guna

Mr Manjunath K
Designation – Lab Techanician
Department – Dravya Guna

Roga Nidana

Dr Arvind Sharama
Designation- HOD & Professor
Department- Rogavigynanam

Dr Heena Kousar Kundagol
Designation – Lecturer
Department – Rogavigynanam

Mr Wasim Jafarbai
Designation – Lab Techanician
Department – Rogavigynanam

Mr Sameer Jafarbai
Designation – Lab Techanician
Department – Rogavigynanam